pexels-magda-ehlers-2569842

CZY GAZ ZIEMNY JEST NAPRAWDĘ EKOLOGICZNY?

Gaz ziemny można uznać za przyjazną dla środowiska alternatywę w porównaniu z węglem i innymi paliwami kopalnymi. Nie oznacza to jednak, że ma niewielki wpływ na środowisko, ale raczej podkreśla, jak niebezpieczne i zanieczyszczające dla planety jest wykorzystanie większości paliw kopalnych. 

Metan, główny składnik gazu ziemnego, spala się wydajniej niż węgiel, co czyni go lepszym rozwiązaniem. Co więcej, gaz ten pozostaje w atmosferze od 9 do 12 lat, znacznie krócej niż dziesięciolecia, przez które utrzymuje się dwutlenek węgla.

Innymi czynnikami, które wpłynęły na postrzeganie gazu ziemnego przez opinię publiczną, mogą być jego obfitość oraz relatywnie niskie koszty związane z eksploatacją. 

W porównaniu z tym, co nazywamy alternatywnymi źródłami energii, gaz ziemny jest mniej przyjazny dla środowiska, przez co jego wykorzystanie jest mniej efektywnym sposobem na osiągnięcie neutralności klimatycznej w dłuższej perspektywie. Spalanie gazu ziemnego nadal odpowiada za znaczną ilość emisji dwutlenku węgla. Ponadto wycieki metanu z wydobycia i transportu gazu ziemnego zagrażają życiu ludzi i wpływają na globalną zmianę klimatu.  

Dziesięć lat temu gazownik łódź był nazywany „pomostem do niskoemisyjnej przyszłości”, kiedy naukowcy wierzyli, że może on ułatwić przejście z węgla na bardziej zrównoważone źródła energii. Jednak wraz z upływem czasu i wzrostem zużycia gazu ziemnego dane pokazują, że emisje metanu mają większy wpływ na zmiany klimatu, niż początkowo sądzono. W związku z tym alternatywy neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla stają się coraz ważniejsze, w miarę jak kraje dążą do zmniejszenia swojego śladu węglowego.   

JAKIE SĄ ALTERNATYWY DLA GAZU ZIEMNEGO?

Gaz ziemny jest drugim najczęściej używanym źródłem energii w Polsce, używanym do zastosowań przemysłowych, ogrzewania i wytwarzania energii elektrycznej. Alternatywy dla gazu ziemnego to źródła energii, które są wymienne z konwencjonalnym gazem ziemnym. 

Większość z tych alternatyw jest uważana za bardziej przyjazną dla środowiska, ponieważ mają one stosunkowo mniejszy wpływ na środowisko niż gaz ziemny. Możemy produkować bardziej zrównoważoną energię, jednocześnie obniżając emisje gazów cieplarnianych. 

ZALETY I WADY GAZU ZIEMNEGO

Zalety: 

  • Gaz ziemny jest tani w porównaniu z wieloma alternatywami. 
  • Spalanie gazu ziemnego powoduje niższą emisję dwutlenku węgla niż w przypadku innych paliw kopalnych.
  • Gaz ziemny jest niezawodnym zasobem, który nie zależy od warunków pogodowych ani pór roku. 

Niedogodności: 

  • Transport i przechowywanie mogą być kosztowne i niebezpieczne. 
  • Gaz ziemny jest bardziej przyjazny dla środowiska niż inne paliwa kopalne, ale nadal powoduje znacznie większe emisje gazów cieplarnianych niż alternatywy dla gazu ziemnego. 
  • Magazynowanie i transport powodują wyciek metanu do atmosfery w całym łańcuchu dostaw, zwiększając ilość metanu w atmosferze. 
  • Większość wydobycia gazu ziemnego opiera się na szczelinowaniu hydraulicznym, które może niszczyć naturalne siedliska.