gas-works-park-g29b1e9ebe_1920

Co to jest gaz ziemny?

Gazownik łódź, szeroko stosowany od wielu lat, jest wysoce łatwopalnym gazem węglowodorowym zawierającym metan. Występuje głęboko w skorupie ziemskiej i jest wytwarzany w złożach pod ciśnieniem. Czynnikiem decydującym o wartości gazu ziemnego jest wysoki efekt palności uzyskany przy niskiej emisji.

Obszary wykorzystania gazu ziemnego

 • Zastosowanie do ogrzewania: Ciepłownictwo miejskie, centralne ogrzewanie, ogrzewanie indywidualne
 • Użyj do celów kulinarnych
 • Używać do celów ciepłej wody użytkowej
 • Gaz ziemny używany w fabrykach
 • Gaz ziemny wykorzystywany w sektorach komercyjnych
 • Gaz ziemny stosowany w systemach wytwarzania energii
 • Gaz ziemny używany jako paliwo do pojazdów i silników
 • Gaz ziemny stosowany w przemyśle i instalacjach produkcyjnych

Wymagane materiały przy budowie instalacji gazu ziemnego

Aby bezpiecznie korzystać z gazu ziemnego, bezwzględnie konieczna jest współpraca z firmami, które są ekspertami i mają doświadczenie w swojej branży. Instalacja do ułożenia musi być zgodna z projektem. Wszystkie regulacje i części instalacji muszą być wykonane płynnie. Należy stosować części zgodne z normami. Materiały wymagane w fazie instalacji są następujące;

 • Zawór gazu
 • Wąż elastyczny
 • Rura PPRC
 • Zaciski przyłączeniowe
 • Złączki do węży
 • Złącza TE
 • KAS-TAK Węże Instalacyjne Wewnętrzne
 • Kanały węży i ​​osprzęt
 • Regulator ciśnienia
 • Kocioł i urządzenia grzewcze itp.

Zawór gazowy: Przyłącza gazowe łódź służą do zamykania i otwierania kanału gazowego w instalacji gazu ziemnego. Zawory te mogą regulować ciśnienie w przepływie i prędkość przepływu za pomocą zaawansowanej technologii.

Wąż elastyczny: Węże elastyczne to trwałe, szczelne produkty wykonane ze stali nierdzewnej i elastycznych materiałów. Węże giętkie stosowane w instalacjach gazu ziemnego mają bardzo ważną wartość pod względem trwałości i szczelności oraz są bardzo ważne z punktu widzenia zdrowia użytkowania.

Rury PPRC: Rury PPRC są produkowane z 3 różnych surowców i dlatego są stosowane w różnych systemach, takich jak instalacje ciepłej i zimnej wody, wody pitnej i instalacji dystrybucji cieczy. Powody wyboru rur PPRC to;

 • Posiada lekką i gładką powierzchnię
 • Posiadanie śliskiego obszaru, w którym zapewniony jest przepływ płynu
 • Odporność na kamień i rdzę
 • Jest dość higieniczny w porównaniu do innych fajek
 • Będąc łatwym w instalacji i obsłudze

Zacisk łączący: Zaciski łączące są również znane jako „zacisk P” lub „zacisk wzmocniony”. Obejmy przyłączeniowe służą do mocowania rur oraz stabilizacji stabilności instalacji.

Złączki do węży: Złączki to elementy łączące ze sobą części, dzięki czemu zainstalowana instalacja działa prawidłowo i regularnie. Prawidłowo i odpowiednio dobrane te złącza przyłączeniowe zwiększają bezpieczeństwo systemu, w którym są stosowane.

Złączki przyłączeniowe TE: Jeżeli rury biegną wzdłuż długiej linii w instalowanych systemach, elementy łączące stosowane w celu ochrony integralności i bezpieczeństwa instalacji nazywane są złączkami przyłączeniowymi TE. Złączki TE służą do blokowania rur i przewodów elastycznych.

Węże Instalacyjne Wewnętrzne: Są to węże stosowane w instalacjach do dystrybucji gazu ziemnego do mieszkań i pomieszczeń użytkowych. Węże te muszą być wyprodukowane zgodnie z Normami Europejskimi w zakresie bezpieczeństwa i higieny użytkowania.

Kanały do ​​węży i ​​osprzęt: Kanały do ​​węży są produkowane do użytku w zakrzywionych obszarach systemu i zwiększają użyteczność systemu. Kanały na węże są nazywane zgodnie z miejscami, w których będą używane. Kanały i złączki węży są następujące;

 • L Narożny kanał na wąż
 • Zewnętrzny narożny kanał węża
 • Wewnętrzny kanał narożny węża
 • Osłona przejścia ściennego
 • Miechy
 • Pokrywy kanałów
 • Licznik zamknięcia
 • TE Zamknięcie
 • Kątowy narożnik zewnętrzny
 • Kątowy narożnik wewnętrzny
 • Osłona przejściowa ściany

Regulator ciśnienia: Regulator ciśnienia lub zawór regulacyjny służy do regulacji ciśnienia występującego w instalacjach. Regulatory są tańsze i mają mniejsze rozmiary niż zawory regulacyjne. Dzięki temu jest łatwo stosowany w instalacjach wewnętrznych. Z drugiej strony zawory sterujące są droższe i mają większe rozmiary. Regulatory są preferowane do prostych zastosowań. Zawory regulacyjne są idealne do złożonych zastosowań.

Kotły kombinowane i urządzenia grzewcze: Urządzenia te są materiałami wymaganymi do uruchomienia systemu. Podczas gdy urządzenia kombi zapewniają wykorzystanie gazu ziemnego w mieszkaniu, urządzenia grzewcze do korzystania z ciepłej wody.